ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ПО ВІДКРИТТЮ КУРСІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

проектний підхід
SWOT-аналіз
маркетингова стратегія
фінансовий план
точка беззбитковості

Як цитувати

Власенко, Т., & Вдовиченко, М. (2019). ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ПО ВІДКРИТТЮ КУРСІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Молодий вчений, 11 (75), 110-113. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-25

Анотація

У статті розглянуто проблему нерівномірності розподілу курсів з надання послуг вивчення англійської мови та низького рівня володіння нею серед населення. Подано порівняння сильних та слабких сторін курсів. Виділено й описано методи маркетингової стратегії для залучення більшої кількості клієнтів. Також у статті наведено перелік послуг та ціни за заняття, які пропонують курси англійської мови. Проаналізовано джерела фінансування проектів та обрано найбільш відповідний для даного проекту. Особливу увагу приділено аналізу фінансового плану проекту, визначено необхідне фінансування в інвестиційному та виробничому періоді. Розраховано місячні витрати, дохід та прибуток курсів, а також визначено точку беззбитковості проекту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-25
PDF

Посилання

Асеєва М.А. Роль і значення проектного управління в малому бізнесі в сучасних умовах. Аудит і фінансовий аналіз. 2012. № 5. С. 280–284.

Блеквел Е. Як скласти бізнес-план. Москва, 1996. 154 с.

Борисов С.А. Порівняльний аналіз проектного та процесного підходів в управлінні інноваційною діяльністю. Російське підприємництво. 2013. № 13. С. 91–96.

Aseeva, M.A. (2012). Rol i znachennya proektnoho upravlinnya v malomu biznesi v suchasnyh umovah [The role and importance of project management in small business in modern conditions]. Audit and financial analysis, vol. 3, no. 5, pp. 280–284.

Blackwell, E. (1996). Yak sklasty biznes-plan [How to make a business plan]. Moskow: INFRA. (in Russian)

Borysov, S.A. (2013). Porivnyalnyi analiz proektnoho ta protsesnoho pidhodiv v upravlinni innovatsiinou diyalnistiy [Comparative analysis of design and process approaches in the management of innovation]. Russian Journal of Entrepreneurship, vol. 7, no. 13, pp. 91–96.