ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ПРИЙОМІВ У РОСІЙСЬКИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ
PDF

Ключові слова

маніпуляції
суспільно-політичні ток-шоу
дискусія
технології
прийоми
експерти

Як цитувати

Трачук, Т. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ПРИЙОМІВ У РОСІЙСЬКИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ. Молодий вчений, 11 (75), 101-105. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-23

Анотація

У статті розглянуто особливості використання у суспільно-політичних ток-шоу Російської Федерації технологій, засобів і прийомів прихованого психологічного та відвертого пропагандистського тиску на свідомість телеглядачів. Основну увагу приділено маніпулятивному підбору тематики випусків та характеру ведення дискусій у студіях топових російських телеканалів при висвітленні суспільно-політичного життя України, зокрема, в період проведення президентських виборів 2019 року. З’ясовано, що на російських ток-шоу використовують різного роду маніпулятивні прийоми, зокрема: єдність інтерпретацій фактів і подій ведучими та гостями програми, «симуляція» об’єктивної дискусії у студії за рахунок присутності українських експертів, а насправді недопущення альтернативних думок, висміювання і приниження опонента, підміна предмету дискусії, подача конспірологічних версій подій, навішування «ярликів» емоційно негативного забарвлення для позначення людей, подій, явищ тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-23
PDF

Посилання

Шевцова Л. Взгляд из России: зацикленность на Украине – сигнал о российском неблагополучии. URL: https://24tv.ua/vzglyad_iz_rossii_davno_pora_vozvratitsya_k_nashim_delam_ili_signal_o_rossiyskom_neblagopoluchii_n1182579 (дата звернення: 22.11.2019).

Почепцов В. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 316 с.

Каннінгем С. «Там тебе дістануть з будь-якої праски» або як нова російська пропаганда на телебаченні обслуговує кремлівську реальність. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5tTYh5DmAhVXAhAIHceoCicQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stopfake.org%2Fuk%2Ftam-tebe-distanut-z-bud-yakoyi-prasky-abo-yak-nova-rosijska-propaganda-na-telebachenni-obslugovuye-kremlivsku-realnist%2F&usg=AOvVaw3bhsrl0z60DrxLNolfLL3p (дата звернення: 22.11.2019).

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. Москва : Изд-во: Эксмо, 2005. 832 с.

Почепцов Г. Маніпулятивний потенціал телевізійних політичних ток-шоу. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/manipulyativniy_potentsial_televiziynikh_politichnikh_tokshou (дата звернення: 20.11.2019).

Солощук Л.В. Невербальна6я коммуникация: её место и перспективы исследования в современной лингвистике. Вісник ХНУ. 2004. № 635. С. 170–173.

Гаджимусилова Д. Ток-шоу на современном экране. Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 1(18). С. 29–32.

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами. URL: https://www.rbc.ru/politics/01/08/2019/5d418f489a79470e1276cebe?fromtg=1 (дата звернення: 22.11.2019).

Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/10/7231512/ (дата звернення: 22.11.2019).

Shevtsova L. Vzglyad iz Rossii: zatsiklennost' na Ukraine – signal o rossiyskom neblagopoluchii [A look from Russia: fixation in Ukraine is a signal of Russian dysfunction]. Available at: https://24tv.ua/vzglyad_iz_rossii_davno_pora_vozvratitsya_k_nashim_delam_ili_signal_o_rossiyskom_neblagopoluchii_n1182579 (accessed 22 November 2019).

Pochepcov, V. (2016). Smysly i vijny: Ukrajina i Rosija v informacijnij i smyslovij vijnakh [Meaning and War: Ukraine and Russia in the Information and Meaning Wars]. Kyiv: Vydavnychyj dim «Kyjevo-Moghyljansjka akademija», 316 р. (in Ukrainian)

Kanninghem S. «Tam tebe distanutj z budj-jakoji prasky» abo jak nova rosijsjka propaghanda na telebachenni obslughovuje kremlivsjku realjnistj. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5tTYh5DmAhVXAhAIHceoCicQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stopfake.org%2Fuk%2Ftam-tebe-distanut-z-bud-yakoyi-prasky-abo-yak-nova-rosijska-propaganda-na-telebachenni-obslugovuye-kremlivsku-realnist%2F&usg=AOvVaw3bhsrl0z60DrxLNolfLL3p (accessed 22 November 2019).

Kara-Murza, S. (2005). Manipulyatsiya soznaniem [Manipulation of consciousness]. Moscow: Izd-vo: Jeksmo, 832 р. (in Russian)

Pochepcov Gh. Manipuljatyvnyj potencial televizijnykh politychnykh tok-shou [The manipulative potential of television political talk shows]. Available at: https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/manipulyativniy_potentsial_televiziynikh_politichnikh_tokshou (accessed 20 November 2019).

Soloshchuk, L.V. (2004). Neverbal'naya kommunikatsiya: ee mesto i perspektivy issledovaniya v sovremennoy lingvistike [Non-verbal communication: its place and research prospects in modern linguistics]. Visnyk KhNU, no. 635, рр. 170–173. (in Russian)

Gadzhimusilova, D. (2017). Tok-shou na sovremennom ekrane [Talk shows on a modern screen]. Baltijskij gumanitarnyj zhurnal, vol. 6, no. 1(18), р. 29–32. (in Russian)

Rossijane nazvali Solov'eva i Malahova vyzyvajushhimi doverie zhurnalistami [The Russians called Solovyov and Malakhov credible journalists]. Available at: https://www.rbc.ru/politics/01/08/2019/5d418f489a79470e1276cebe?fromtg=1 (accessed 22 November 2019).

Liderom doviry meshkanciv ORDLO je Putin – opytuvannja [Putin – the poll – is the leader of the ORDLO residents' trust]. Available at: https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/10/7231512/ (accessed 22 November 2019).