ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
PDF

Ключові слова

тварини
правові засади захисту тварин
захист тварин від жорстокого поводження
жорстоке поводження з тваринами
правовий статус тварин

Як цитувати

Сащенко, М. (2019). ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ . Молодий вчений, 11 (75), 56-59. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-13

Анотація

У статті розглянуто норми українського законодавства, що регулюють проблеми захисту тварин від жорстокого поводження. Охарактеризовано правовий статус тварин в межах Цивільного кодексу України. Приділено увагу Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», який є спеціальною нормою законодавства у цій галуззі. З’ясовано, які види відповідальності передбачені Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення за вчинення злочинів та правопорушень по відношенню до тварин. Досліджено практику захисту тварин від жорстокого поводження в країнах Європи. Окреслено основні проблеми реалізації механізму захисту тварин в Україні. Запропоновано шляхи подолання існуючих законодавчих прогалин. Надано власні визначення термінів «знущанням над тваринами, що спричинило мучення» та «фізичні страждання тварин».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-13
PDF

Посилання

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 10.11.2019).

Про Червону книгу України від 07 лютого 2002 р. № 3055-III / Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3055-14 (дата звернення: 10.11.2019).

Турська В.О.Адміністративно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2016. 19 с.

Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон від 21.02.2006 р. № 3447-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (дата звернення: 10.11.2019).

Біленька А. 51 день арешту за жорстокість до тварин. Це та інші покарання, які варто ввести в Україні. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/26/235781/ (дата звернення: 19.11.2019).

Verkhovna Rada Ukrainy (2003). Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Law № 435-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed 10 November 2019).

Verkhovna Rada Ukrainy (2002). Pro Chervonu knyhu Ukrainy [Law about Red Book] Law № 3055-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3055-14 (accessed 10 November 2019).

Turska, V.O. (2016). Administratyvno-pravove rehuliuvannia zakhystu tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia [Administrative and legal regulation of the protection of animals from ill-treatment] (PhD Thesis), Odesa.

Verkhovna Rada Ukrainy (2006). Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia [Law about protection of animals from ill-treatment] Law № 3447-IV. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (accessed 10 November 2019).

Bilenka, A. (2019). 51 den areshtu za zhorstokist do tvaryn. Tse ta inshi pokarannia, yaki varto vvesty v Ukraini [51 day arrest for animal cruelty. These are other penalties that should be imposed in Ukraine] Ukrainska Pravda [Ukrainian Pravda] (electronic journal). Available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/26/235781/ (accessed 19 November 2019).