АНАЛІЗ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗУ-23 ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ У ЛОКАЛЬНИХ КОНФЛІКТАХ ОСТАННІХ ДЕСЯТИРІЧ
PDF

Ключові слова

шляхи модернізації
зенітна установка
етапи випробувань
23-мм спарена зенітна установка ЗУ-23
характеристика
переваги
недоліки

Як цитувати

Атаманенко, І., Матросов, М., Бородін, С., & Муленко, О. (2020). АНАЛІЗ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗУ-23 ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ У ЛОКАЛЬНИХ КОНФЛІКТАХ ОСТАННІХ ДЕСЯТИРІЧ. Молодий вчений, 2 (78), 54-58. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-12

Анотація

Згодом будь-яке озброєння і військова техніка застарівають і перестають відповідати актуальним вимогам, що призводить до скорочення потенціалу тих чи інших підрозділів збройних сил. Для збереження необхідних характеристик і підвищення бойових якостей необхідно регулярно проводити модернізацію наявних зразків. Як наслідок, нові проекти модернізації існуючих озброєнь і техніки можуть становити великий інтерес для деяких армій. У статті розглянуто можливі шляхи модернізації ЗУ-23 країнами світу та із врахуванням досвіду її застосування в ООС на сході України та у локальних конфліктах останніх десятиріч, що обумовлено положеннями концепції розвитку Національної гвардії України. Автори наукової статті, враховуючи можливості та потенціал країн світу та України провели аналіз можливих способів модернізації зенітної установки з урахуванням сучасного досвіду застосування ЗУ-23 в ООС на сході України та у локальних конфліктах останніх десятиріч.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-12
PDF

Посилання

23-мм зенитная спаренная установка ЗУ-23. Руководство службы. Часть 1. Устройство и эксплуатация. Москва, 1977. 272 с.

23-мм зенитная спаренная установка ЗУ-23. Руководство службы. Часть 2. Москва, 1977. 352 с.

Матеріальна частина зенітних установок і зенітних артилерійських комплексів ЗУ-23, ЗКУ-4, ЗАКС-60. Конспект лекцій: ХВУ, 1997. 166 с.

Побудова та функціонування ЗРК (ЗАК) ближньої дії. Навчальний посібник. Ч 3. Харків : ХУПС, 2011. 100 с.

Устройство и эксплуатация 23-мм зенитной установки ЗУ-23. Учебное пособие. Томский политехнический университет. Томск, 2012. 92 с.

23-мм авиационная пушка ГШ23Л. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Москва : Воениздат, 1978. 110 с.

Ракетно-артиллерийская «Зушка»: модернизация ЗУ-23. URL: https://topwar.ru/32575-raketno-artilleriyskaya-zushka-modernizaciya-zu-23.html (дата звернення: 12.02.2020).

23-мм спаренная зенитная установка. URL: https://voennoe-delo.com/zu-23-2.htm (дата звернення: 28.01.2020).

ЗУ-23/30М1-3 и ЗУ-23/30М1-4. Проекты модернизации устаревшей зенитной установки. URL: https://topwar.ru/101148-zu-23-30m1-3-i-zu-23-30m1-4-proekty-modernizacii-ustarevshey-zenitnoy-ustanovki.html (дата звернення: 20.02.2020).

23-мм модернизированная зенитная установка зу-23/30м1 URL: http://nevskii-bastion.ru/zu-23-30m1/ (дата звернення: 21.02.2020).

Підготовка підрозділів протиповітряної оборони національної гвардії україни (озброєних 23-мм зенітною установкою зу-23-2) ГУ НГУ, НА НГУ Київ 2016. 65 с.

23-mm zenitnaya sparennaya ustanovka ZU-23. Rukovodstvo sluzhbyi. Chast 1. Ustroystvo i ekspluatatsiya. Moskva, 1977. 272 s.

23-mm zenitnaya sparennaya ustanovka ZU-23. Rukovodstvo sluzhbyi. Chast 2. Moskva, 1977. 352 s.

Materialna chastina zenitnih ustanovok i zenitnih artilerIyskih kompleksiv ZU-23, ZKU-4, ZAKS-60. Konspekt lektsIy: HVU, 1997. 166 s.

Pobudova ta funktsIonuvannya ZRK (ZAK) blizhnoyi diyi. Navchalniy posibnik.Ch 3. H.: HUPS, 2011. 100 s.

Ustroystvo i ekspluatatsiya 23-mm zenitnoy ustanovki ZU-23. Uchebnoe posobie. Tomskiy politehnicheskiy universitet. Tomsk, 2012.92 s.

23-mm aviatsionnaya pushka GSh23L. Tehnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii. Moskva: Voenizdat, 1978. 110 s.

Raketno-artilleriyskaya «Zushka»: modernizatsiya ZU-23 [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://topwar.ru/32575-raketno-artilleriyskaya-zushka-modernizaciya-zu-23.html

23-mm sparennaya zenitnaya ustanovka [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://voennoe-delo.com/zu-23-2.htm

ZU-23/30M1-3 i ZU-23/30M1-4. Proektyi modernizatsii ustarevshey zenitnoy ustanovki [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://topwar.ru/101148-zu-23-30m1-3-i-zu-23-30m1-4-proekty-modernizacii-ustarevshey-zenitnoy-ustanovki.html

23-mm modernizirovannaya zenitnaya ustanovka zu-23/30m1 [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://nevskii-bastion.ru/zu-23-30m1/

Pidgotovka pidrozdIiv protipovitryanoyi oboroni natsionalnoyi gvardiyi Ukrayini (ozbroenih 23-mm zenitnoyu ustanovkoyu zu-23-2) GU NGU, NA NGU Kyiv, 2016. 65 s.