ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЗМІВ ТА ЛЕКСИЧНИХ АРХАЇЗМІВ У ТВОРЧОСТІ Г. ЛАВКРАФТА
PDF

Ключові слова

Говард Лавкрафт
архаїзми
історизми
перекладацькі техніки
застаріле значення

Як цитувати

Павлович, Т., Суродейкіна, Т., & Швигар, Д. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЗМІВ ТА ЛЕКСИЧНИХ АРХАЇЗМІВ У ТВОРЧОСТІ Г. ЛАВКРАФТА. Молодий вчений, 7 (95), 78-84. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-17

Анотація

Подана стаття присвячена дослідженню історизмів і лексичних архаїзмів у творчості Говарда Лавкрафта. Автором використано історизми на позначення старовинних мір виміру, професій та роду занять, соціального стану, географічних назв, назв зниклих народів та племен, обрядів та свят, приладів, які вийшли з ужитку, релігійних організацій, назв вимерлих тварин. Серед них переважають назви зниклих племен північно-американських індіанців, які слугують історичним тлом для написання оповідань. Також нами було виявлено власне лексичні архаїзми, витіснені з мови синонімічними номенами. Лексико-словотворчі архаїзми в проаналізованих творах Г. Лавкрафта відрізняються від сучасних відповідників вживанням інакшого суфіксу. Лексико-фонетичні архаїзми мають дещо відмінне звукове оформлення кореня порівняно із сучасною літературною мовою. Лексико-семантичні архаїзми у своїй семантичній структурі містять як активно вживані в сучасній англійській літературній мові значення, так і застарілі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-17
PDF

Посилання

Білодід І. К. Сучасна українська літературна мова. Київ : Наукова думка, 1973. 438 с.

Говард Лавкрафт. Повне зібрання прозових творів (пер. Остап Українець). Видавництво Жупанського. 2020. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/povne-zibrannja-prozovih-tvoriv (дата звернення: 20.06.2021).

Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua (дата звернення: 24.06.2021).

Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com (дата звернення: 24.06.2021).

Lovecraft H.P. The Complete Fiction. A to Z Classics. 2014. 728 p.

Bilodid I.K. (1973) Suchasna ukrainska literaturna mova [Modern literary Ukrainian]. Kyiv: Naukova dumka.

Howard Lovecraft. (2020) Povne zibrannia prozovykh tvoriv (per. Ostap Ukrainets) [Full collection of works in prose (trans. by Ostap Ukrainets)]. Vydavnytstvo Zhupanskoho. Available at: https://www.yakaboo.ua/ua/povne-zibrannja-prozovih-tvoriv (accessed 20 June 2021).

Slovopediia [Slovopedia]. Available at: http://slovopedia.org.ua (accessed 24 June 2021).

Collins Dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com (accessed 24 June 2021).

Lovecraft H.P. (2014) The Complete Fiction. A to Z Classics, 728 p.