ШВЕДСЬКИЙ ІНСТИТУТ: СКАНДИНАВСЬКИЙ ДОСВІД НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА СТВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ШВЕДІВ ЗІ СВІТОМ
PDF

Ключові слова

громадська дипломатія
Шведський інститут
міжнародна співпраця
програми обміну
зовнішня комунікація
адміністрування міжнародних проєктів

Як цитувати

Климчук, І. (2021). ШВЕДСЬКИЙ ІНСТИТУТ: СКАНДИНАВСЬКИЙ ДОСВІД НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА СТВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ШВЕДІВ ЗІ СВІТОМ . Молодий вчений, 7 (95), 56-60. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-13

Анотація

У даній статті досліджено особливості функціонування Шведського інституту, що відіграє важливу роль у зміцненні міжнародної суб’єктності країни засобами культурної дипломатії і не тільки. Зокрема, висвітлено передумови та процес становлення даної інституції, що успішно працює протягом останніх 76-и років. Проаналізовано структуру, функції, завдання та місію Шведського інституту у сфері громадської дипломатії. У статті розглянуто установчі документи, засоби фінансування, стратегію розвитку та основні напрямки програмної діяльності Інституту. Також охарактеризовано зміст та інструменти, зокрема наповнення у соціальних мережах (Facebook, Twitter та Instagram), запуск інформаційних порталів таких як: Sweden.se, Sharing Sweden, Image Bank Sweden тощо, а також організація програм з академічної мобільності, суспільно-просвітницьких заходів, професійного обміну, фінансування приватних культурних і комерційних проєктів, пов'язаних зі Швецією за кордоном. Розглянуто географію поширення та роль зазначеної організації у формуванні міжнародного іміджу та репрезентації Королівства Швеції через потенціал культури та економіки у світі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-13
PDF

Посилання

Белінська Т., Вовчук Л. Еволюція публічної дипломатії та іміджу Швеції (40–90-і рр. ХХ ст.). Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI. 2020. №1. C. 24–31.

Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Зарубежные культурные центры как самостоятельный актор внешней культурной политики. Вестник Санкт-Петербурского университета. 2008. Серия 6. Выпуск 2. С. 87–92.

Зольнова М.Г. Общественная дипломатия Швеции. Тренды и управление. 2014. № 2. C. 137–146.

Лушникова Л.А. Публичная дипломатия Швеции в период с 1945 по 2017 гг.: тенденции, факторы, перспективы. Санкт-Петербург : СПбГУ. 2018. URL: https://dspace.spbu.ru/handle/11701/13835 (дата звернення: 15.07.2021).

Clerc, L., Glover, N. & Jordan, P. Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries (Representing the Periphery). Brill-Nijhoff, 2015. 338 р.

Glover N. International Relations: Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970. Nordic Academic Press, 2011. Р. 20.

Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet – en vägledning. Sverige. April, 2017. URL: https://sharingsweden.se/app/uploads/2017/04/Strategi-2.0-f%C3%B6r-arbetet-med-Sverigebilden-i-utlandet.pdf (дата звернення: 16.07.2021).

About SI. Svenska institutet. URL: https://si.se/ (дата звернення: 15.07.2021).

Belinska T., Vovchuk L. (2020) Evolyuciya publichnoyi dy`plomatiyi ta imidzhu Shveciyi (40–90-i rr. XX st.) [The evolution of public diplomacy and the image of Swedenm (40-90s of the twentieth century)]. Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI, no. 1, pp. 24–31.

Bogolyubova N.M., Nikolaeva YU.V. (2008) Zarubezhnye kul'turnye centry kak samostoyatel'nyj aktor vneshnej kul'turnoj politiki [Foreign cultural centres as independent actors in foreign cultural policy]. Vestnik Sankt-Peterburskogo universiteta, vol. 6, no. 2, pp. 87–92.

Zol'nova M.G. (2014) Obshchestvennaya diplomatiya Shvecii [Public diplomacy of Sweden]. Trendy i upravlenie, no. 2, pp. 137–146.

Lushnikova L.A. (2018) Publichnaia diplomatiia Shvetsii v period s 1945 po 2017 gg.: tendentsii, factory, perspektivy [Public diplomacy of Sweden in the period from 1945 to 2017: trends, factors, prospects]. Sankt-Peterburg: SPbGU. Available at: https://dspace.spbu.ru/handle/11701/13835 (accessed 15 July 2021).

Clerc, L., Glover, N. & Jordan, P. Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries (Representing the Periphery). Brill-Nijhoff, 2015. 338 р.

Glover N. International Relations: Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970. Nordic Academic Press, 2011. Р. 20.

Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet – en vägledning. Sverige. April, 2017. URL: https://sharingsweden.se/app/uploads/2017/04/Strategi-2.0-f%C3%B6r-arbetet-med-Sverigebilden-i-utlandet.pdf (accessed 16 July 2021).

About SI. Svenska institutet. URL: https://si.se/ (accessed 15 July 2021).