ТВОРЧИЙ ПОЧЕРК ПЕДАГОГА-ПІАНІСТА НАТАЛІЇ ШИПУНОВОЇ
PDF

Ключові слова

Шипунова Н. О.
викладач фортепіанного класу
педагогічна діяльність
фортепіанна школа
фортепіанно-виконавське мистецтво

Як цитувати

Тарчинська, Ю. (2021). ТВОРЧИЙ ПОЧЕРК ПЕДАГОГА-ПІАНІСТА НАТАЛІЇ ШИПУНОВОЇ. Молодий вчений, 7 (95), 19-21. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-6

Анотація

У статті здійснено першу спробу систематизувати методичні погляди знаного в Україні педагога фортепіанного класу Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету – Шипунової Наталії Олександрівни. Орієнтовне окреслення особливостей її фахової діяльності охоплює педагогічний та концертний аспекти творчого шляху мисткині. Аналіз педагогічного і виконавського стилю Н. Шипунової дозволив дійти висновку про те, що педагог розвивала музично-виконавську культуру майбутніх учителів мистецтва (музичного мистецтва) у кращих традиціях вітчизняної та європейської фортепіанних шкіл, що забезпечують сприятливі умови для ефективного фахового зростання здобувачів вищої музичної освіти. Н. Шипунова творчо втілювала фортепіанно-педагогічні засади видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів-піаністів, професійна діяльність яких визначила розвиток української фортепіанної школи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-6
PDF

Посилання

Музично-педагогічна освіта / склад кафедри. URL: https://sites.google.com/view/musicalpedagogicalrshu (дата звернення: 19.07.2021).

Музично-педагогічному факультету 40 років: бібліографічний довідник / редкол.: Є. Власов, М. Пономаренко, К. Устенко. Рівне : РДГУ, 2006. 78 с.

Рівненський державний гуманітарний університет – 75 років / упор. :Джеджера К. В., Дзюбишина Н. Б., Грипич С. Н. Рівне : Волинські обереги, 2015. 23 с.

Храм вічної музики. Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. В. Лисенка – 75 років / ред.-упор.: Б. Столярчук, С. Полевик. Рівне : О. Зень, 2014. 712 с.

Muzychno-pedahohichna osvita / sklad kafedry [Music and pedagogical education / composition of the department]. Available at: https://sites.google.com/view/musicalpedagogicalrshu (accessed: 19.07.2021).

Vlasov Ye., Ponomarenko M., Ustenko K. (2006) Muzychno-pedahohichnomu fakultetu 40 rokiv: bibliohrafichnyi dovidnyk [The Department of Music and Pedagogy celebrates 40 years: a bibliography]. Rivne: Rivne State University for the Humanities. (in Ukrainian)

Dzhedzhera K.V., Dziubyshyna N.B., Hrypych S.N. (2015) Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet – 75 rokiv [Rivne State University of Humanities celebrates 75 years old]. Rivne: Volynsjki obereghy. (in Ukrainian)

Stoliarchuk B., Polevyk S. (2014) Khram vichnoi muzyky. Rivnenskii dytiachii muzychnii shkoli № 1 im. M.V. Lysenka – 75 rokiv [Temple of eternal music. Lysenko Children's Music School No.1 in Rivne celebrates 75 years old]. Rivne: O. Zen. (in Ukrainian)