ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕЙОЗИСУ ТА ЛІТОТИ В РОМАНІ “ЛОВЕЦЬ У ЖИТІ” ПИСЬМЕННИКА ДЖЕРОМА СЕЛІНДЖЕРА
PDF (Англійська)

Ключові слова

мейозис
літота
применшення
лексичний аспект
семантичний аспект

Як цитувати

Карп, М., & Кучер, Ю. (2020). ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕЙОЗИСУ ТА ЛІТОТИ В РОМАНІ “ЛОВЕЦЬ У ЖИТІ” ПИСЬМЕННИКА ДЖЕРОМА СЕЛІНДЖЕРА. Молодий вчений, 11 (87), 98-101. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-22

Анотація

У статті розглянуто основні лексичні та семантичні особливості мейозису та літоти, які були виявлені в ході аналізу роману “Ловець у житі” письменника Джерома Селінджера. Незважаючи на великий обсяг наукових праць, присвячених дослідженню різних аспектів стилістики, проблематика специфіки мейозису та, зокрема, літоти дуже часто оминалася. Тож головною метою статті є чітке окреслення основних лексичних та семантичних особливостей цих тропів. Окрім цього, основними завданнями цієї праці є також порівняння оригінального англійського тексту з українським перекладом та отримання даних стосовно частоти появи випадків застосування мейозису та літоти у тексті роману. Оптимальною методологічною основою для опрацювання цих задач було обрано комплексну модель, що складається з семантико-стилістичного та зіставного методів, кількісного та компонентного аналізів. Основним методом комплексу було обрано семантико-стилістичний, або, як його ще називають, стилістичний аналіз. Для того, щоб скласти загальне судження про природу цих стилістичних засобів, було розглянуто різні погляди науковців. Зокрема, в статті наведено різні визначення мейозису та літоти і проведено їхнє порівняння. Особливу увагу було приділено різниці між термінологією української та зарубіжної лінгвістичних традицій, та надано коментарі щодо цього. Перелічені дані склали теоретичну частину дослідження, яка послугувала основою для отримання повної картини того, яку роль грають мейозис і літота у створенні унікального стилю роману. Було продемонстровано окремі приклади тропів разом з їхнім контекстом. Відповідно, у статті надано аналіз цих прикладів та порівняння з українськими відповідниками. Також було розглянуто різницю між цими двома стилістичними прийомами, беручи до уваги те, що вони є типами применшення. Проведене дослідження може становити цінність для всіх, хто цікавиться не тільки семантикою мейозису та літоти, а й різними стилістичними прийомами, зокрема тими, що належать до лексичних засобів виразності. Окрім цього, дослідження буде цікавим для всіх, хто досліджує творчість Джерома Селінджера.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-22
PDF (Англійська)

Посилання

Halych, O.A., Nazarets, V.M., Vasyliev, Ye.M. & O.A. Halych (Red.). (2005). Teoriia literatury. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Hromiak, R.T., Kovaliv, Yu.I., Teremko, V.I. (Red.). (2007). Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia”. (in Ukrainian)

Kukharenko, V. A. (1986). Praktikum po stilistike anglijskogo yazyka. Moskva: Vysshaya shkola. (in Russian)

Publichnyi elektronnyi slovnyk ukrainskoi movy. Retrieved from http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0

Selindzher Dzh. D. (2010). Lovets u zhyti. Kharkiv: “Folio”. (in Ukrainian)

Selindzher, Dzh. D. (2016). Nad propastyu vo rzhi: kniga dlya chteniya na anglijskom yazyke. Sankt-Peterburg: KARO. (in Russian)

Slovnyk ukrainskoi movy. Tomy 1-10 (A-ÓBMIL). Retrieved from https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0

Bolinger, D. Degree Words. The Netherlands: Mouton & Co., Printers, The Hague, 1972. 324 с.

Crazy about. (n.d.) Farlex Dictionary of Idioms. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/crazy+about (дата звернення: 29.10.2020)

Dupriez, B.M. A Dictionary of Literary Devices: Gradus, A-Z. University of Toronto Press, 1991. 545 p.

Dynel, M. Irony, Deception and Humour: Seeking the Truth about Overt and Covert Untruthfulness. In I. Kecskes (Ed.). Mouton Series in Pragmatics. Boston/Berlin: Walter de Gruyter, 2018. 503 p.

Jasinski, J. Sourcebook on Rhetoric. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc, 2001. 641 p.

Jespersen, O. Negation in English and Other Languages. London: Forgotten Books, 2012. 160 p.

Rozakis, L.E. Vocabulary For Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc, 2011. 360 p.

Van Der Wouden, T. Negative Contexts. PhD diss. Groningen: Grafisch Bedrijf Ponsen & Looijen BV Wageningen, 1994. 256 p.

Yefimov, L.P., Yasinetskaya, E.A. Practical stylistics of English. Vinnyatsia: Nova Knyha, 2004. 240 p.

Zimmerman, B. Edgar Allan Poe: Rhetoric and Style. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005. 432 p.

Галич, О.А., Назарець, В.М., Васильєв, Є.М. Теорія літератури. / за ред. О.А. Галича. Київ: Либідь, 2005. 488 c.

Літературознавчий словник-довідник. / за ред.: Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремко. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2007. 752 с.

Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка. Москва : Высшая школа, 1986. 144 с.

Публічний електронний словник української мови. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0 (дата звернення: 29.10.2020)

Селінджер Дж. Д. Ловець у житі. Харків : “Фоліо”, 2010. 317 c.

Cэлинджер, Дж. Д. Над пропастью во ржи: книга для чтения на английском языке. Санкт-Петербург : КАРО, 2016. 288 c.

Словник української мови. Томи 1-10 (А-О́БМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата звернення: 29.10.2020)

Bolinger, D. Degree Words. The Netherlands: Mouton & Co., Printers, The Hague, 1972. 324 с.

Crazy about. (n.d.) Farlex Dictionary of Idioms. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/crazy+about (дата звернення: 29.10.2020)

Dupriez, B.M. A Dictionary of Literary Devices: Gradus, A-Z. University of Toronto Press, 1991. 545 p.

Dynel, M. Irony, Deception and Humour: Seeking the Truth about Overt and Covert Untruthfulness. In I. Kecskes (Ed.). Mouton Series in Pragmatics. Boston/Berlin: Walter de Gruyter, 2018. 503 p.

Jasinski, J. Sourcebook on Rhetoric. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc, 2001. 641 p.

Jespersen, O. Negation in English and Other Languages. London: Forgotten Books, 2012. 160 p.

Rozakis, L.E. Vocabulary For Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc, 2011. 360 p.

Van Der Wouden, T. Negative Contexts. PhD diss. Groningen: Grafisch Bedrijf Ponsen & Looijen BV Wageningen, 1994. 256 p.

Yefimov, L.P., Yasinetskaya, E.A. Practical stylistics of English. Vinnyatsia: Nova Knyha, 2004. 240 p.

Zimmerman, B. Edgar Allan Poe: Rhetoric and Style. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005. 432 p.