Загальні відомості

Науковий журнал «Молодий вчений» – це мультидисциплінарний рецензований журнал, метою якого є поширення актуальної і сучасної наукової думки та щомісячна публікація статей у галузі суспільних наук, природничих наук та інших предметних галузей. Публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів сприяє поширенню знань у міждисциплінарному співтоваристві. Концепція відкритого доступу журналу дає змогу висвітлювати та розповсюджувати до максимально широкої читацької аудиторії результати наукових досліджень, різні точки зору вчених на сучасні наукові проблеми.

Завдання журналу:
- створення дискусійного майданчика для поширення результатів емпіричних досліджень, актуальних питань і теорій із різних питань природничих, соціальних, гуманітарних наук;
- публікація наукових статей з метою розповсюдження найбільш актуальної і сучасної наукової думки щодо новітніх досягнень та глобальних проблем;
- партнерська співпраця із закордонними науковими видавничими організаціями;
- можливість обміну досвідом та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців;
- підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
- дотримання редакційної етики.

Засновник видання: Видавництво "Молодий вчений"

Назва видання: Молодий вчений

Початок публікації: з 2013 року

Періодичність: 12 разів на рік

Прийом статей до видання: щодня

Мова видання: українська та англійська

Міжнародний номер ISSN (Print): 2304-5809

Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ №18987-7777Р від 05.06.2012 року

DOI видання: 10.32839/2304-5809

Реферативні бази даних: 2 місце у Топ 100 "Найкращі публікації" (Google Scholar), Index Copernicus, OUCI,
Vernadsky National Library, Research Bible, CrossRef.

Науковий журнал не входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України.

У журналі представлені такі розділи:

 • Фізико-математичні науки
 • Хімічні науки
 • Біологічні науки
 • Геологічні науки
 • Технічні науки
 • Сільськогосподарські науки
 • Історичні науки
 • Економічні науки
 • Філософські науки
 • Філологічні науки
 • Географічні науки
 • Юридичні науки
 • Педагогічні науки
 • Медичні науки
 • Фармацевтичні науки
 • Ветеринарні науки
 • Мистецтвознавство
 • Архітектура
 • Психологічні науки
 • Військові науки
 • Національна безпека
 • Соціологічні науки
 • Політичні науки
 • Фізичне виховання та спорт
 • Державне управління
 • Культурологія
 • Соціальні комунікації