Three Seas Economic Journal

Запрошуємо вас до публікації у зарубіжному науковому журналі "Three Seas Economic Journal". Програмні завдання журналу спрямовані на розширення регіональних комунікаційних можливостей в області енергетики, транспортної інфраструктури та цифрового зв’язку. За допомогою наукових досліджень з’являється можливість стимулювати економічний розвиток країн, що сприяє єдності між Сходом, Заходом, Північчю та Півднем в межах європейських країн, а також сприяти досягненню зближення між державами-членами ЄС та зміцненню Європейського Союзу в цілому. Метою журналу є публікація актуальних наукових матеріалів, пов'язаних із важливими питаннями економічної теорії і практики. Журнал адресований для міжнародного наукового співтовариства, а також для всіх бажаючих оприлюднити результати своїх досліджень і обговорити регіональні проблеми в міжнародному економічному контексті.

Журнал офіційно зареєстрований як ЗМІ (Латвія): Nr. 000740448

Міжнародний номер ISSN: print 2661-5150, online 2661-5290

Статті авторів розміщуються тільки на офіційному сайті видання: www.baltijapublishing.lv

Журнал включений до наукометричних баз: Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Research Papers in Economics (RePEc), OCLC WorldCat, Google Scholar, Dimensions, ERIH PLUS, SciLit

Наукова стаття, опублікована в цьому журналі, вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).

У журналі можуть бути опубліковані статті тільки англійською мовою. Стаття має бути написана якісною англійською мовою, без використання машинного перекладу. Високий рівень англомовного тексту дозволить редакторам та рецензентам більше сконцентруватися на академічній цінності статей. У разі неможливості написання статті англійською мовою, редакція може надати послуги перекладу. Вартість перекладу однієї сторінки формату А4 – 200 гривень.

Для опублікування статті у журналі Vol. 4 No. 1 (2023) необхідно до 31 березня 2023 р. виконати такі дії:

 1. Заповнити електронну довідку про автора.
 2. На електронну адресу  надіслати статтю для рецензування (в темі листа вказати Three Seas Journal).
 3. Сплатити редакційний внесок та відправити квитанцію.
 4. Надіслати заповнену форму Авторської угоди. Угоду підписує відповідальний автор статті. Документ потрібно відправити на електронну адресу у відсканованому вигляді (у PDF або JPG графічному файлі).

Вартість публікації для авторів, які надсилають статті безпосередньо через видавництво “Baltija Publishing”, становить 100 євро. Для видавництва «Молодий вчений», згідно партнерської домовленості, надається знижка на публікацію матеріалів для авторів з України, згідно якої вартість публікації становить 1500 гривень (не більше 3-х авторів). Реквізити для оплати будуть надані після позитивного рецензування статті.

Кошти, сплачені авторами статей, спрямовуються виключно на організацію наукового рецензування та компенсацію редакційних, видавничих та логістичних витрат. За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронний макет журналу буде розміщений на сайті та надісланий авторам 30 квітня 2023 р.

Статті рецензуються методом double-blind peer review (подвійне сліпе рецензування), автори не знають рецензентів і рецензенти не знають авторів. Допускається надання разом зі статтею рецензій експертів у галузі науки за тематикою статті.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ  1,25 см 
Нумерація сторінок не ведеться
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Малюнки та таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Обсяг статті від 10 до 15 сторінок включно

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті

 • На першому рядку зазначається назва статті англійською мовою.
 • На другому рядку зазначається Прізвище, Ім'я автора(-ів) статті англійською мовою (не більше 3-х авторів). Вказати ORCID та/або ResearcherID для автора(-ів), а також електронну адресу автора(-ів).
 • На третьому рядку зазначається місце роботи, назва навчального закладу, країна англійською мовою.
 • Розширена анотація англійською мовою. Щоб розкрити основну ідею статті та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: предмет дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 слів.
 • Ключові слова англійською мовою. Мінімальний обсяг – 5-6 слів або словосполучень.
 • Вказати класифікацію JEL для ключових слів.
 • Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. У вступі має бути вказана мета дослідження та поставлені науково-дослідницькі завдання. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання дослідженого матеріалу.
 • Основний текст повинен бути розбитий на 2-3 змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.
 • Стаття повинна містити розгорнуті висновки (Conclusions) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямі.
 • Список літератури (див. нижче). За умови невірного оформлення списку літератури стаття може бути відхилена рецензентами.
 • Зразок оформлення наукової статті.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

 • Посилання на літературу можуть бути представлені по тексту тільки в круглих дужках відповідно до прикладу.
 • Приклад оформлення посилання на літературу по тексту:
  A discussion that excess materialism, greed and reckless financial behaviour have led the world to the current situation, which should be treated as a lesson, has emerged (Kasser, 2008).
 • Список бібліографічного опису представлений в алфавітному порядку та оформлений згідно з вимогами АРА (APA Style Reference Citations).
 • Приклад оформлення списку бібліографічного опису:
  Kasser, M. (2008). The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy – London, Macmillan Press, 295 p.
  Olsen, T. E., Osmundsen, P. (2003). Spillovers and international competition for investments. Journal of International Economics, Vol. 59, issue 1, p. 211–238.
 • Приклади оформлення References.