Монографія

Запрошуємо вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії, яка буде видана закордонним видавництвом на території Європи, на тему:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Монографія буде видана європейським видавництвом "Baltija Publishing" (м. Рига, Латвійська Республіка) з присвоєнням їй UDC та номеру ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Також, кожен розділ отримає власний номер DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Електронна версія колективної монографії буде розміщена на сайті видавництва: "Baltija Publishing".

Звертаємо вашу увагу на основний перелік нормативно-правових актів, згідно яких обов’язкова наявність розділу у колективній монографії.

У монографії представлені такі розділи:

 • Фізико-математичні науки
 • Хімічні науки
 • Біологічні науки
 • Геологічні науки
 • Технічні науки
 • Сільськогосподарські науки
 • Історичні науки
 • Економічні науки
 • Філософські науки
 • Філологічні науки
 • Географічні науки
 • Юридичні науки
 • Педагогічні науки
 • Медичні науки
 • Фармацевтичні науки
 • Ветеринарні науки
 • Мистецтвознавство
 • Архітектура
 • Психологічні науки
 • Військові науки
 • Національна безпека
 • Соціологічні науки
 • Політичні науки
 • Фізичне виховання та спорт
 • Державне управління
 • Культурологія
 • Соціальні комунікації

До участі у написанні колективної монографії запрошуються вчені, викладачі, аспіранти ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та інших країн, які активно займаються науковими дослідженнями.

Мова написання написання наукового розділу монографії: українська та англійська.

Для публікації матеріалів у колективній монографії необхідно до 22 вересня 2023 року виконати такі дії:

 1. Заповнити електронну довідку про автора.
 2. Надіслати на електронну адресу науковий розділ для публікації (у темі листа вказати "Монографія, місто Рига"). Кількість авторів не може перевищувати дві особи (приклад оформлення наведений нижче).
 3. Сплатити організаційний внесок і надіслати копію квитанції (реквізити для оплати надаються після отримання матеріалів).

Розмір організаційного внеску за публікацію матеріалів становить 1400 гривень за 30 сторінок. Якщо розділ більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 30 гривень. Відправка колективної монографії в електронному вигляді буде здійснена до 31 жовтня 2023 року.

За бажанням, автори додатково можуть замовити друкований примірник монографії. Вартість одного примірника, враховуючи відправку, становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску. Розсилка матеріалів у друкованому вигляді буде здійснена після 10 листопада 2023 року.

Технічні вимоги до оформлення наукового розділу

Формат розділу A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ  1,25 см 
Нумерація сторінок не ведеться
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Малюнки та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Обсяг розділу

не менше 20 сторінок, «Список використаних джерел» або «References» не враховуються до загального обсягу.

Послідовність розміщення структурних елементів у науковому розділі

 • На першому рядку зазначається назва розділу мовою наукового дослідження та англійською мовою.
 • На другому рядку зазначається прізвище та ініціали автора, тільки англійською мовою (не більше двох осіб).
 • На третьому рядку зазначається вчений ступінь, звання, посада, місце роботи або навчання, країна тільки англійською мовою (кожен співавтор – те ж саме з нового рядка).
 • Розширена анотація англійською мовою (незалежно від мови публікації). Щоб розкрити основну ідею та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: предмет дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 слів.
 • Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання дослідженого матеріалу.
 • Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.
 • Розділ повинен містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
 • Список літератури (див. нижче).
 • References (див. нижче).
 • Зразок оформлення наукового розділу.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

 • Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно до джерел, наприклад [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
 • Після розділу зазначається література у двох формах: «Список літератури» і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список літератури»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
 • Приклади оформлення списку літератури
 • Приклади оформлення References

Додатково пропонуємо видати матеріали колективу авторів вашого навчального закладу у вигляді окремої колективної монографії, або ж допомогти в публікації одноосібної монографії. У разі виникнення будь-яких питань Ви можете звернутися до нас за контактами, вказаними нижче.