Green, Blue & Digital Economy Journal

Запрошуємо вас до співпраці з зарубіжним електронним журналом "Green, Blue & Digital Economy Journal". У виданні публікуються наукові дослідження з економічного аналізу, пов'язані з використанням природних ресурсів, вирішенням екологічних та економічних проблем. Останнє десятиліття характеризується численними економічними кризами, а також розвитком глобальних екологічних проблем. У відповідь на негативні наслідки економічного розвитку для навколишнього середовища, а також на фінансову кризу, міжнародне співтовариство знаходиться у пошуку рішення для розвитку стійкої економіки і суспільства. У цьому контексті з’явилися і отримали більш широке поширення на міжнародному рівні такі концепції, як «зелена економіка», «блакитна економіка» і «цифрова економіка». Інтеграція між ними призводить до нових парадигм і створює можливості для відновлення економічних процесів. «Зелена економіка» заснована на практичних і теоретичних знаннях, пов'язаних зі зміною клімату та розвитку екологічної політики. У свою чергу, «блакитна економіка» стає альтернативною парадигмою розвитку, яка поєднує економічне використання океанів з екологічною стійкістю. Зміна клімату і цифрова економіка – це фундаментальні процеси, що впливають на взаємовідносини між людьми, країнами, товариствами, які вимагають швидких відповідних заходів з боку політиків та наукової спільноти. Головне завдання журналу – публікація концептуальних наукових досліджень, спрямованих на вирішення глобальних еколого-економічних проблем людства.

Журнал офіційно зареєстрований як ЗМІ (Латвія): Nr. 000740447

Міжнародний номер ISSN: online 2661-5282

Статті авторів розміщуються тільки на офіційному сайті видання: www.baltijapublishing.lv

Журнал включений до наукометричних баз: Index Copernicus, Research Papers in Economics (RePEc), Google Scholar

Наукова стаття, опублікована в цьому журналі, вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).

У журналі можуть бути опубліковані статті тільки англійською мовою. Стаття має бути написана якісною англійською мовою, без використання машинного перекладу. Високий рівень англомовного тексту дозволить редакторам та рецензентам більше сконцентруватися на академічній цінності статей. У разі неможливості написання статті англійською мовою, редакція може надати послуги перекладу. Вартість перекладу однієї сторінки формату А4 – 200 гривень.

Для опублікування статті у журналі Vol. 4 No. 2 (2023) необхідно до 28 квітня 2023 р. виконати такі дії:

 1. Заповнити електронну довідку про автора.
 2. На електронну адресу  надіслати статтю для рецензування (в темі листа вказати GBDE Journal).
 3. Сплатити редакційний внесок та відправити квитанцію.
 4. Надіслати заповнену форму Авторської угоди. Угоду підписує відповідальний автор статті. Документ потрібно відправити на електронну адресу у відсканованому вигляді (у PDF або JPG графічному файлі).

Вартість публікації для авторів, які надсилають статті безпосередньо через видавництво “Baltija Publishing”, становить 100 євро. Для видавництва «Молодий вчений», згідно партнерської домовленості, надається знижка на публікацію матеріалів для авторів з України, згідно якої вартість публікації становить 1500 гривень (не більше 3-х авторів). Реквізити для оплати будуть надані після позитивного рецензування статті.

Електронний макет журналу буде розміщений на сайті та надісланий авторам 31 травня 2023 р.

Статті рецензуються методом double-blind peer review (подвійне сліпе рецензування), автори не знають рецензентів і рецензенти не знають авторів. Допускається надання разом зі статтею рецензій експертів у галузі науки за тематикою статті.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ  1,25 см 
Нумерація сторінок не ведеться
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Малюнки та таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Обсяг статті від 10 до 15 сторінок включно

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті

 • На першому рядку зазначається назва статті англійською мовою.
 • На другому рядку зазначається Прізвище, Ім'я автора(-ів) статті англійською мовою (не більше 3-х авторів). Вказати ORCID та/або ResearcherID для автора(-ів), а також електронну адресу автора(-ів).
 • На третьому рядку зазначається місце роботи, назва навчального закладу, країна англійською мовою.
 • Розширена анотація англійською мовою. Щоб розкрити основну ідею статті та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: предмет дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 слів.
 • Ключові слова англійською мовою. Мінімальний обсяг – 5-6 слів або словосполучень.
 • Вказати класифікацію JEL для ключових слів.
 • Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. У вступі має бути вказана мета дослідження та поставлені науково-дослідницькі завдання. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання дослідженого матеріалу.
 • Основний текст повинен бути розбитий на 2-3 змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.
 • Стаття повинна містити розгорнуті висновки (Conclusions) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямі.
 • Список літератури (див. нижче). За умови невірного оформлення списку літератури стаття може бути відхилена рецензентами.
 • Зразок оформлення наукової статті.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

 • Посилання на літературу можуть бути представлені по тексту тільки в круглих дужках відповідно до прикладу.
 • Приклад оформлення посилання на літературу по тексту:
  A discussion that excess materialism, greed and reckless financial behaviour have led the world to the current situation, which should be treated as a lesson, has emerged (Kasser, 2008).
 • Список бібліографічного опису представлений в алфавітному порядку та оформлений згідно з вимогами АРА (APA Style Reference Citations).
 • Приклад оформлення списку бібліографічного опису:
  Kasser, M. (2008). The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy – London, Macmillan Press, 295 p.
  Olsen, T. E., Osmundsen, P. (2003). Spillovers and international competition for investments. Journal of International Economics, Vol. 59, issue 1, p. 211–238.
 • Приклади оформлення References.