Конференція

Запрошуємо вас до публікації наукових доповідей у збірнику Міжнародної наукової конференції на тему:

НАУКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ:
ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

(9-10 червня 2023 року, м. Рига, Латвійська Республіка)

Проведення міжнародних конференцій сприяє розвитку наукової співпраці України з іншими країнами, поширенню наукової інформації, встановленню зав’язків між українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами.

Майбутнє видання стане результатом роботи авторів, об’єднаних спільною ідеєю оприлюднити підсумки своїх досліджень. Науковий збірник конференції буде виданий європейським видавництвом "Baltija Publishing" (м. Рига, Латвійська Республіка) з присвоєнням UDC та номера ISBN, що дозволить авторам взяти участь у науковій роботі, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожна робота отримає власний номер DOI. Електронна версія збірника конференції буде розміщена на сайті видавництва: "Baltija Publishing".

У конференції представлені такі наукові напрями:

 • Фізико-математичні науки
 • Хімічні науки
 • Біологічні науки
 • Геологічні науки
 • Технічні науки
 • Сільськогосподарські науки
 • Історичні науки
 • Економічні науки
 • Філософські науки
 • Філологічні науки
 • Географічні науки
 • Юридичні науки
 • Педагогічні науки
 • Медичні науки
 • Фармацевтичні науки
 • Ветеринарні науки
 • Мистецтвознавство
 • Архітектура
 • Психологічні науки
 • Військові науки
 • Національна безпека
 • Соціологічні науки
 • Політичні науки
 • Фізичне виховання та спорт
 • Державне управління
 • Культурологія
 • Соціальні комунікації

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, студенти ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та інших країн, які активно займаються науковими дослідженнями.

Мова написання наукових тез: українська та англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна (лише публікація тез).

Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції, сертифікатом про участь із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS) в електронному вигляді. Учасники конференції зможуть презентувати збірник матеріалів та сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що проходила у країні, що входить до Європейського Союзу. Сертифікат є документом, що підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної в країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти та науки України від 14 січня 2016 р. № 13.

Для публікації матеріалів у збірнику конференції необхідно до 9 червня 2023 року виконати такі дії:

 1. Заповнити електронну довідку про автора.
 2. Надіслати на електронну адресу наукові тези для публікації (у темі листа вказати "Конференція, місто Рига"). Кількість авторів не може перевищувати двох осіб (вимоги щодо оформлення наведено нижче).
 3. Сплатити організаційний внесок і надіслати копію квитанції (реквізити для оплати надаються після отримання матеріалів).

Розмір організаційного внеску за публікацію матеріалів становить 500 гривень. Відправка збірника конференції та сертифіката в електронному вигляді буде здійснена 30 червня 2023 року.

За бажанням, учасники конференції можуть додатково замовити друкований збірник та сертифікат. Вартість одного друкованого примірника, враховуючи відправку, становить 500 гривень, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску. Відправка матеріалів у друкованому вигляді буде здійснена після 14 липня 2023 року.

Технічні вимоги до оформлення тезисів

Формат тезисів A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ  1,25 см 
Нумерація сторінок не ведеться
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Малюнки та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Обсяг тезисів не більше 5 сторінок включно. «Список використаних джерел» або «References» враховуються до загального обсягу.

Послідовність розміщення структурних елементів

 • На першому рядку вказується назва доповіді.
 • На другому рядку вказується ім'я та прізвище автора(ів), не більше двох осіб.
 • На третьому рядку вказується місце роботи або навчання, країна (кожен співавтор – те ж саме з нового рядка).
 • Текст доповіді.
 • «Список використаних джерел» або «References» (див. нижче).

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

 • Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно до джерел, наприклад [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
 • Після тексту тезисів зазначається «Список використаних джерел» або «References» у порядку згадування або в алфавітному порядку. Якщо тези подані українською мовою, у такому разі зазначається «Список використаних джерел», а якщо англійською – «References».

У разі виникнення будь-яких питань щодо участі у міжнародній конференції Ви можете звернутися до нас за контактами, вказаними нижче.