Співпраця з Publishing House "Baltija Publishing"

Publishing House "Baltija Publishing" – це наукове видавництво, засноване у 2014 році представниками наукової спільноти Латвії, Польщі та України. Головний офіс знаходиться у місті Рига, а також має свої представництва у Польщі та Україні.

Видавництво спеціалізується на наданні комплексу видавничих послуг у рецензованих наукових журналах, колективних та одноосібних монографіях, збірниках міжнародних конференцій, що включає рецензування, редагування, переклад, верстку макетів, присвоєння ISBN/ISSN/DOI, включення видань до наукометричних баз.

Особлива увага приділяється розміщенню матеріалів на веб-платформах відкритого доступу, що дозволяє вченим ділитися знаннями, що сприяє зміцненню міждержавних зв’язків країн не лише Центральної та Східної Європи, а й усього світу.

У межах співпраці з видавництвом «Молодий вчений», з метою підтримки українських вчених, надається можливість оперативно опублікувати наукові дослідження у трьох зарубіжних періодичних виданнях – "Baltic Journal of Economic Studies", "Three Seas Economic Journal", "Green, Blue & Digital Economy Journal", а також – взяти участь у дистанційних зарубіжних конференціях та формуванні колективних монографії.

Головна мета Publishing House “Baltija Publishing” – це не лише якісна поліграфія та надання професійних послуг, а й створення міжнародного ком’юніті науковців.